Natuur- en Milieueducatie De Bourgoyen

De educatieve medewerkers bieden activiteiten aan over groen en natuur voor het lager, secundair en hoger onderwijs. Die activiteiten vinden plaats in het Stedelijk Natuurreservaat Bourgoyen-Ossemeersen, op andere groene plekken in Gent of op school.

Recentste leermiddelen

Alle leermiddelen van Natuur- en Milieueducatie De Bourgoyen (14)