Lasso vzw

Lasso vzw

Lasso is het Brussels platform voor cultuurparticipatie.

We willen dat kunst en cultuur van en voor iedereen is. Daarom inspireren en versterken we organisaties, door krachten te bundelen over sectoren en gemeenschappen heen. We doen dit vanuit de Brusselse grootstedelijke context.

Kom meer te weten over ons en onze projecten.

 

WAT WE DOEN

Experimentele projectwerking

 • coördineren van experimentele projecten m.b.t. cultuurparticipatie in de Brusselse grootstedelijke, meertalige en diverse context
 • met specifieke aandacht voor diegenen die moeilijk toegang hebben tot of deelnemen aan kunst en cultuur
 • advies geven bij gelijkaardige experimentele projecten

Kennis- en expertisedeling

 • documenteren en verspreiden van de ervaring en kennis over experimentele projecten
 • kaderen van deze ervaring en kennis in een onderbouwde visie op cultuurparticipatie in een veranderende maatschappij
 • promoten van de laboratoriumrol van Lasso en van organisaties en instellingen die in de Brusselse context experimentele projecten m.b.t. cultuurparticipatie ontwikkelen

Netwerking

 • verzamelen en verspreiden van informatie over cultuurparticipatie in diverse sectoren en gemeenschappen
 • oprichten, onderhouden en vernieuwen van duurzame sector- en gemeenschapsoverschrijdende netwerken rond specifieke thema's
 • zorgen voor ontmoeting, uitwisseling en samenwerking binnen deze netwerken via o.a. events en één-op-één gesprekken
 • ontwikkelen van communicatie en tools op maat van de netwerken

Vorming en begeleiding

Advies, vorming en persoonlijke begeleiding:

 • om met groepen rond kunst en cultuur aan de slag te gaan en je weg te vinden in het culturele en artistieke aanbod in Brussel en omgeving
 • om je werking beter af te stemmen op de grootstedelijke, diverse en meertalige Brusselse context en de diverse vormen van participatie
 • hiervoor tools ontwikkelen en verspreiden

Lasso als laboratorium

Binnen onze werking experimenteren met en investeren in een verdere kennisopbouw rond:

 • diversiteit
 • inclusie
 • participatie
 • meertaligheid
 • digitalisering
 • duurzaamheid

Leermiddelen (8)

Bekijk alle