Crea Thera International

Crea Thera International

Organisatie : vzw Crea Thera International

Educatief aanbod : De Vlucht of De Muur

Werkvorm:  muziektheaterstuk met inzet van zang, dans, muziek en woord (toneel-oefeningen).

Omschrijving:
Integratie ondersteuning voor nieuwkomers en Vlamingen.
Doorbreken van isolement van nieuwkomers en vergroten van verbinding en empathie.
Preventie en afbouw van polarisatie.  Bouwen aan wereldburgerschap. Creëren van hoop en perspectief.
Samen werken we aan een interactief muziektheater over een van volgende 2 thema’s :

·         ‘De Vlucht’ : het vluchtverhaal van nieuwkomers, migranten, asielzoekers, vluchtelingen in onze schoolgemeenschap. 

·         ‘De Muur’ : polarisatie herkennen, afbouwen en voorkomen – oordeelvrij leren omgaan met onszelf en met anderen – bouwen aan een warm intermenselijk klimaat

Leermiddelen (4)