TEO-Teaching Each Other

Visie van de organisatie: Betere afstemming tussen de noden op de arbeidsmarkt en werkzoekende en/of studerende talenten door een digitaal toegankelijk leer- en deelplatform dat inzet op technische upskillen, reskillen en preskillen in 4 tot 6 weken.

Vertaling van deze visie:  Voor het onderwijs (leerkrachten en leerlingen) gratis toegankelijk leerplatform waar cursusmateriaal kan ontwikkeld worden én gebruikt worden van collega's en bedrijven.  Iedereen leert ook gratis op het platform.  Er is een aanbod aan technische cursusmateriaal.  Er wordt ook informatie over digitaal lesgeven aangeboden op het platform, die voor onderwijsprofessionals inspiratie kunnen bieden.  Er kunnen bijscholingen op maat worden afgesproken.

Kwaliteit: Het technisch aanbod komt voor een groot stuk vanuit de arbeidsmarkt.  Bedrijven gaan hun technische jobs in digitaal toegankelijke leertrajecten vertalen.  Particulieren die deze cursussen volgen trainen (digitaal, maar vaak ook aangevuld met praktijksessies) de skills nodig op de arbeidsmarkt, of maken soms direct kans op een specifieke job via de leervacatures.  Leervacatures zijn leertrajecten op maat van een vacature bij een specifiek bedrijf.  Dit maakt het aanbod gevalideerd, door de arbeidsmarkt.

De didactische kant van het verhaal vindt validatie in concepten als levenslang leren, flipping-the-classroom,  Youtube-leerkanalen, Lean Learning Approach en vaardigheden van de 21ste eeuw met digitale geletterdheid en adaptieve leertechnieken voorop.  Kortom, we willen het leerproces in handen van de lerende, zodat deze het doel en de inhoud zelf kan bepalen.  Maar ook het tijdsstip en de plaats.