Ligo, centra voor basiseducatie

Ligo, centra voor basiseducatie

Ligo, centra voor basiseducatie is de belangenorganisatie van de 13 Ligo-centra

Ze ondersteunt de uitvoering van de missie en de visie van de sector via: 

  • ontwikkeling, bewaking en bijsturing van het agogisch project van de sector
  • sensibilisering over geletterdheid
  • belangenbehartiging namens de werkgevers en van de doelgroep
  • opvolging en beïnvloeding van regelgeving met betrekking tot de sector

Ligo is ook het aanspreekpunt tussen de centra en verschillende stakeholders op Vlaams niveau.
U kan bij ons terecht met alle sectorgebonden vragen.

Leermiddelen (169)

Bekijk alle

Favorietenmappen (2)