imec

imec ontwikkelt educatieve technologie en heeft de opdracht gekregen van de Vlaamse overheid om het i-Learn project in goede banen te leiden. Hierbij zal een online portaal ontwikkeld worden waarop ontwikkelaars van educatieve technologie hun apps kunnen inpluggen. Dit portaal fungeert dan als hub voor leerkrachten en scholen (lager en secundair onderwijs), waarbij ze op 1 plek toegang hebben tot didactisch hoogstaande en gevalideerde applicaties die ze kunnen gebruiken in hun lessen om aan elke leerling een gepersonaliseerd leertraject voor te stellen. Bovendien zal er ook de nodige coaching en ondersteuning (in de vorm van didactische scenario's) voorzien worden zodat leerkrachten over de juiste bagage beschikken om op een optimale manier om te gaan met deze educatieve technologie.

Leermiddelen (0)

Er werden geen leermiddelen gevonden om weer te geven.