Wervel

Wervel is een vrijwilligersbeweging die streeft naar een gezonde landbouw. Recht op gezonde voeding hangt samen met een gezonde bodem en een warme, inclusieve samenleving. Wervel brengt mensen hiervoor samen, breidt zijn netwerken uit en creëert maatschappelijk draagvlak. Wervel baseert zich op inzichten van pioniers, legt verbanden, doet aan lobbywerk rond concrete dossiers en biedt haalbare antwoorden op “en wat kan ik daar aan doen?”.

Eén van die haalbare antwoorden uit zich in de campagne Lunch met LEF. Lunch met LEF is een proces waarbij een school haar maaltijden voor één of meerdere keren volledig omgooit. Kinderen halen vaak hun neus op voor het goedje op de borden die de schoolkantines binnenrijden. De sla laat haar bladeren vergeefs hangen, en de erwten bezwijken onder een bruine saus. Wervel vzw gelooft dat dit anders kan. We gaan voor een korte keten met LEF.

Zoveel mogelijk mensen van de buurt worden betrokken. De ingrediënten zijn niet alleen lokaal, maar ook van topkwaliteit en ecologisch geteeld. Bovendien krijgt de boer er een eerlijke prijs voor en maken we de maaltijd zo toegankelijk mogelijk. Door kinderen te laten genieten van écht eten op school leggen we een belangrijke fond voor hun gezonde toekomst.

www.lunchmetlef.be