EQUATOR

Equator is een internationaal educatief platform in het kader van wereldburgerschap, dat zich richt op lagere schoolkinderen, die via het platform met elkaar filmpjes uitwisselen over duurzame ontwikkelingsdoelen. Scholenbanden ontstaan via datzelfde platform.

Leermiddelen (2)