Dactylo De Waele

Dactylo-Instituut De Waele organiseert -  in samenwerking met scholen in gans Vlaanderen -  opleidingen dactylografie voor kinderen vanaf 9 jaar.