Sustainable Stories VZW

Sustainable Stories VZW

Wij geloven dat we van elk kind een positieve verschilmaker kunnen maken door het stimuleren van de ondernemerszin en betrokkenheid die in elk kindje schuil gaat. Dit aan de hand van educatieve verhalen en tevens doeboeken rond de 17 Duurzame Ontwikkeligsdoelstellingen van de Verenigde Naties. Hierdoor leer je over de globale problematieken, ontdek je leuke acties die het kind zelf kan ondernemen in eigen omgeving om positieve verandering teweeg te kunnen brengen. Daarbovenop staan er leuke lees en reken-opdrachtjes in.

Leermiddelen (4)