Veilig Online

'Veilig Online' biedt vorming aan voor ouders over het mediagebruik en -gedrag van hun kind(eren). Er is keuze uit vijf thema's: Internet en privacy, Sociale media, Gamen, Cyberpesten en Online relaties en seksualiteit.

In elke vorming staan getuigenissen van jongeren, ouders en experts centraal. De deelnemers worden via een quiz en een stellingenspel uitgenodigd om mee te denken en ervaringen te delen. Ze krijgen hierbij heel wat concrete opvoedingstips.

Het aanbod vind je integraal terug op www.veiligonline.be. Na een vorming kunnen de deelnemers thuis alles opnieuw bekijken en nog meer inspiratie opdoen.

Iedereen (school, oudercomité, afdeling Gezinsbond, andere organisatie…) kan een sessie organiseren. Op www.veiligonline.be kan je een vorming aanvragen.