UAntwerpen - Departement Onderwijs

Visie van de organisatie

Het Departement Onderwijs bewaakt de kwaliteit van het onderwijs aan de Universiteit Antwerpen te alle tijden. We innoveren en professionaliseren het onderwijsaanbod voortdurend. Tot slot staan we de Onderwijsraad bij in het uitvoeren van zijn beleidsvoorbereidende, ondersteunende en coördinerende opdrachten.

Kwaliteit

Binnen het Departement Onderwijs reflecteren we voortdurend over het onderwijsaanbod van de Universiteit Antwerpen. Onze hoofdtaak is het bewaken van de kwaliteit. Maar we staan ook stil bij wat voor studenten we willen afleveren. Zo vinden we het niet alleen belangrijk dat onze studenten excelleren in hun vakgebied, maar ook dat ze over algemene vaardigheden moeten beschikken zoals leiding geven, creatief zijn en helder communiceren.

Vertaling van deze visie

Om haar docenten de mogelijkheden te bieden om een krachtige leeromgeving voor studentgecentreerd en competentiegericht onderwijs tot stand te brengen, stelt het Departement Onderwijs een mix van traditionele en elektronische hulpmiddelen ter beschikking.

Het Departement Onderwijs biedt nog andere onderwijsinitiatieven aan. Dankzij ons studiecentrum van de Open Universiteit kunnen studenten deelnemen aan flexibel afstandsonderwijs.
Centrum WeST biedt studenten de mogelijkheid om werken en studeren te combineren.
Ook de internationalisering van de studieprogramma's is een belangrijke ontwikkeling binnen de universiteit: YUFE. Hiervoor werd de Cel voor Internationalisering van de Studieprogramma's (CIS) opgericht.