Rouw en verlies Vlaanderen

Visie van de organisatie:

Rouw en verlies Vlaanderen wil rouw en verlies bespreekbaar maken en taboes doorbreken, ook in het onderwijs. Daarom geven we over heel Vlaanderen bijscholingen aan leerkrachten, telkens op maat: leerkrachten kleuter, lager onderwijs en het secundair onderwijs. 

 

In al onze opleidingen staan we stil wat rouw is en wat het met je doet, hoe een kind rouwt en hoe je als leerkracht, ondersteuner, leerlingbegeleider, ... concreet aan de slag kan met een kind in rouw en met een klas in rouw.

 

Wat zeg je en wat zeg je beter niet? Hoelang duurt rouw? Hoe kan je nabij zijn en hoe doe je dit? 

 

Tijdens de opleiding krijg je een theoretische houvast en werkvormen mee waar je onmiddellijk mee aan de slag kan, ook preventief. Toch is het vooral de bedoeling dat we vanuit de praktijk werken. We gebruiken altijd casussen vanuit het werkveld. Maar als het kan vragen we iedere deelnemer een casus door te sturen waar je met de handen in het haar zit of waar je meer uitleg over wilt. We bundelen alle casussen en vertrekken vanuit jouw realiteit als leerkracht en/of medewerker in de school. Doorheen de dag stemmen we zowel de training als de theorie af op de ingestuurde casussen waardoor je concreet aan de slag kan gaan.

 We staan dus stil bij de beleving van rouw bij jongeren en hun ontwikkelingsniveau:

Voor wat het kleuter betreft: 

- van 2,5 tot 4 jaar;

- van 4 tot 6 jaar;

Voor wat het lager onderwijs betreft:

- van 6 tot 9 jaar;

- van 9 tot 12 jaar;

- van 12 tot en met 14 jaar

Voor wat het secundair onderwijs betreft:

- van 12 tot en met 14 jaar;

- van 14/15 tot en met 18+ jaar;

Telkens staan we schil tussen hoe jongeren vanuit enerzijds het ASO en TSO en BSO en DSO uiting geven aan rouw. 

 

Ook geven deze opleiding voor kinderen die rouwen om de scheiding van vader en moeder. 

 


Na het volgen van deze workshop zal je niet alleen de leerling in rouw kunnen ondersteunen, maar ook de hele klas/groep.