APB Gouverneur Kinsbergencentrum

APB Gouverneur Kinsbergencentrum

Het Gouverneur Kinsbergencentrum (GKC) is een duurzaam kennis- en expertisecentrum voor de zorgeconomie. Het centrum richt zich tot onderwijs- en kennisinstellingen, vrije beroepen, werkgevers in de zorg en gemeenten.

Verschillende partners zoals stad Antwerpen, UNIZO, VDAB en Universiteit Antwerpen zetten mee hun schouders onder de uitbouw van dit centrum. 

Het GKC zet in op drie pijlers:

Arbeidsmarkt: GKC wil meer studenten warm maken voor de verschillende zorgopleidingen. We willen huidige en toekomstige zorgprofessionals klaarstomen voor nieuwe uitdagingen in de zorg. In Kwartier Z worden praktijksituaties in de zorg zo realistisch mogelijk gesimuleerd.


Kennis en expertise: GKC brengt kennisinstellingen samen om innovaties in de zorg te ontwikkelen en de maatschappelijke impact ervan te valideren. Het valideren van de maatschappelijke impact wordt ook gedaan voor de projecten die GKC zelf opstart. In GKC zijn twee onderzoeksgroepen van de UA Faculteit Geneeskunde gevestigd: Eliza, eerstelijns en interdisciplinaire zorg Antwerpen en Global Health Institute.


Zorginnovatie: GKC brengt experts samen met als doel wetenschappelijke kennis te vertalen naar de praktijk. Ook willen we zorgprofessionals zelf vertrouwd maken met innovaties in de zorg. Met het zorginnovatiefonds willen we organisaties stimuleren om vernieuwende methodieken, diensten... uit te werken.


We behandelen thema’s die vanuit het werkveld komen in zoverre die inspelen op huidige en toekomstige noden in de zorgeconomie. We stellen ons daarbij op als facilitator en verbinden de juiste partners met elkaar, lokaal, in de provincie of door Europese projecten. Enkel als er geen geschikte partners zijn starten we projecten in eigen beheer op.  

Leermiddelen (7)

Bekijk alle