UCLL Research & Expertise _ Digital solutions

UCLL Research & Expertise _ Digital solutions

EXPERTISECENTRUM DIGITAL SOLUTIONS  IS ACTIEF OP HET GEBIED VAN IT & TECHNOLOGIE EN DAN VOORAL DE INNOVATIEVE TOEPASSING ERVAN BINNEN BIJVOORBEELD DE ZORGSECTOR, DIE VOOR DIT EXPERTISECENTRUM EEN BELANGRIJKE DOELGROEP VORMT.
Naast haar brede technische achtergrondkennis is dit expertisecentrum vooral gespecialiseerd in de volgende focuslijnen:

- ICT in al zijn facetten (web- en mobiele applicaties, security, business, intelligence, …).
- Technologie in de zorg, zoals telezorg en telegeneeskunde, maar ook specifiek elektrisch of elektronisch ontwerp ten behoeve van personen met beperkingen.
- Big Data / Internet of Everything (IoE): van datacaptatie (inclusief data-acquisitie) en filtering, over data-analyse (mining) en beslissingsbomen tot visualisatie van de  resultaten  opdat  ook niet-specialisten die resultaten vlot  kunnen  interpreteren. De bekomen resultaten kunnen ook gekoppeld worden aan IoE- apparaten.
- Behaviour-driven development: Behaviour-Driven Development: methodieken om van bij de start klantenwensen te verwerken in het ontwikkelingsproces van software, zodat het eindproduct zo goed mogelijk aan de vereisten en functionaliteiten van de klant voldoet.
- Technologie ondersteund leren: het ontwikkelen en/of inzetten van ondersteunende applicaties zoals e-portfolio’s, educatieve toepassingen in het onderwijs in brede zin of het geven van IT onderricht aan minderheden.

Leermiddelen (4)