Creative Kids Concepts BV

Leren met hoofd, hart en handen in de basisschool!
Leren door te doen: Maak Ontdekkend en handelingsgericht leren concreet in uw basisschool! De Techniek Torens en De Pittige Plus Torens doen een appèl op het creatieve denken en doen, het zelf maken en het samenwerken bij uw leerlingen. Leren door te doen! Dat is spannend, uitdagend en leerzaam. Het draagt bij aan een rijke en actieve leeromgeving.

Gemak dient de mens! De Talent Torens zijn stuk voor stuk laagdrempelig en voor iedere leerkracht eenvoudig in te zetten. Alle lesactiviteiten zijn voorzien van zowel digitale leeromgeving als complete leskisten met materialen en lesbladen voor de leerlingen. Zo kunnen de leerlingen direct zelfstandig (in groepjes) aan de slag!