Ligand

Visie van de organisatie 

We merken dat te veel jongeren uitvallen op school, in het gezin of elders. Ze raken achterop, ontmoedigd of uitgesloten. Ook voor tal van leerkrachten, ouders en opvoeders is dit het geval. Vaak liggen conflicten en het feit dat men hier geen duurzaam antwoord op vindt aan de basis. In een steeds snellere en complexere samenleving wordt de nood alsmaar groter. We zien scholen, organisaties en gezinnen worstelen met conflicten.

​We geloven dat het beter kan.  

Met Ligand gaan we voor een beter SAMEN leven. Daarom trainen en ondersteunen we mensen in herstelgericht werken. 

 

Vertaling van deze visie

Ligand is pionier in het trainen en ondersteunen van mensen in het omgaan met conflicten binnen onderwijs en jeugdhulp. Naast training ontwikkelt Ligand tools, handboeken, publicaties... om leerkrachten te ondersteunen om  enerzijds conflicten aan te pakken en anderzijds proactief te werken aan een veilig leef en -leerklimaat.

Ligand gelooft dat leren pas werkelijk mogelijk is  als je in harmonie bent met jezelf en je leeromgeving. Pas dan kan een jongere of een leerkracht excelleren. 

 

Leermiddelen (5)

Bekijk alle