De Sleutel

Onze ervaring met de behandeling van drugverslaafden drijft ons om te investeren in het voorkomen van verslaving. Wij zijn erkend als terreinorganisatie door de Vlaamse Overheid. Wij geven vorming aan leerkrachten basis-en secundair onderwijs. Sociale vaardigheden trainen bij jongeren en kinderen werkt preventief zeer sterk o.a. om verslaving te voorkomen. Sociale vaardigheden staan dan ook centraal in onze vormingen!

Informatie over ons aanbod kleuteronderwijs vind je via de website www.hetgatindehaag.be

Informatie over ons aanbod lager onderwijs vind je via de website www.hettopspel.be

Informatie over ons aanbod secundair onderwijs vind je via de website www.unplugged123.be