BLES / Buiten Leren en Spelen

BLES / Buiten Leren en Spelen

WAT DOEN WE?

BLES ontwikkelt krachtige speel- en leerplekken met scholen, kinderopvang en jeugdwerk. Zo ondersteunen we spelend leren bij kinderen en jongeren en verbinden hen opnieuw met de natuur, maken hen actiever en zorgen voor eindeloos plezier.

BLES is een expertennetwerk van speeldeskundigen, leerkrachten, sociaal werkers, academici en landschapsontwerpers met een hart voor buiten spelen en leren. De organisatie is ontstaan vanuit de noodzaak die we voelen om spelend leren in scholen te ondersteunen. We focussen hierbij op de speel- en leerkansen voor de kinderen en jongeren en hun omgeving. We werken participatief en in co-creatie. Op die manier ondersteunen we op maat en kunnen we voor elke soort vraag meteen de juiste persoon inschakelen.

Via natuurrijke, dynamische en avontuurlijke elementen onderzoeken we samen hoe we kinderen en jongeren kunnen uitdagen tot spelen en leren. 

BLES gaat met scholen en andere organisaties aan de slag rond de volgende vragen:  

  • Wat kunnen kinderen en jongeren ervaren, leren en ontwikkelen door buiten te zijn?
  • Hoe kan je de buitenruimte inrichten als een krachtige leer – en speelomgeving?  
  • Hoe kan je als leerkracht of begeleider het leren en spelen begeleiden en hoe sluit dit aan bij het curriculum van de school/organisatie?  
  • Welke rol neemt de school op in de buurt en welke kansen zijn er?

Wat we doen? Leuke speel- en leerplekken helpen ontwikkelen! Maar voor ons is het ontwerp en de aanleg van de ruimte niet het einddoel. De manier waarop die plek ingezet wordt in je speel- en leerpraktijk is voor ons zoveel interessanter. Een goed ontwerp, vergroening, vorming, outdoor learning, … zijn voor ons manieren om van jullie speelruimte een krachtige speel- en leeromgeving te maken.

WIE ZIJN WE?

BLES vormt een netwerk en platform voor organisaties, freelancers, doeners en durvers die rond buiten spelen en leren, speelplaatsontwerp en – ontwikkeling actief zijn.

Het team van BLES heeft een breed scala aan professionele vaardigheden waaronder onderwijs, outdoor learning, speelprofessionals, speeltoestelbouwers, landschapsarchitectuur, fondsenwerving en programmabeheer.

Als relatief kleine organisatie zijn samenwerking en verscheidenheid voor ons van groot belang. We hebben dan ook een zeer sterke en ondersteunende teamgeest die gebaseerd is op overleg en open communicatie.

BLES werkt nauw samen met Learning through landscapes en de Arteveldehogeschool. Wij zijn hun fiere partners en betrekken hen dan ook vaak in ons verhaal.

meer info via https://blesland.be/

Leermiddelen (1)