Teacher Tapp Vlaanderen

Teacher Tapp Vlaanderen

Teacher Tapp geeft iedereen die in het kleuter, lager, secundair of hoger onderwijs werkt elke dag de kans om zijn/haar stem te laten horen. Op deze manier wil de Arteveldehogeschool mee in kaart brengen wat het onderwijsveld denkt.

Dit doen we door leerkrachten/docenten/directies elke dag drie vragen voor te leggen die aansluiten bij de klaspraktijk of de actualiteit van het onderwijs. Door een dagelijks overzicht van de resultaten weten onze gebruikers wat andere leraars doen en denken. Via de lees-, leer- en/of kijktips krijgen ze dagelijks inspiratie voor de eigen klaspraktijk.

We bieden gebruikers, onderzoekers, docenten, commerciële partners… ook de mogelijkheid om zelf vragen te suggereren via www.deleraardenkt.be. Alle vragen worden blind gereviewd door een onafhankelijk wetenschappelijk panel op validiteit, meerwaarde en wenselijkheid. 

Zo gaan we elke dag in gesprek over en met ons onderwijs.

Leermiddelen (1)