Kunstig Competent

Kunstig Competent is een samenwerking van kunstacademies in Vlaanderen die leerplannen ontwikkelt en academies daarrond ondersteuning biedt.