Eerstelijnszone Noord Antwerpen vzw

Eerstelijnszone Noord Antwerpen vzw

Eerstelijnszone Noord Antwerpen streeft naar generalistische, persoonsgerichte en kwaliteitsvolle zorg en ondersteuning voor alle inwoners, met speciale aandacht voor de meest kwetsbare. Formele en informele zorg- en welzijnsactoren kennen elkaar, werken complementair samen en communiceren op gepaste tijd en wijze. ELZ Noord Antwerpen neemt bovendien haar signaalfunctie rond zorg en welzijn naar de hogere overheden optimaal op.

Binnen het project 'vaccinatiewijzers' wordt momenteel een leerpad ontwikkelt voor het secundair onderwijs (+16) omtrent de vaccinaties. 

Leermiddelen (1)

Interactieve oefening

Online vaccinatiewijzer