Kenniscentrum Digisprong

Kenniscentrum Digisprong

Sinds 1 september 2021 is het Kenniscentrum Digisprong opgericht. Het Kenniscentrum Digisprong zal verschillende taken opnemen om het onderwijsveld te ondersteunen bij het gebruik van ICT binnen het onderwijs: netwerking tussen stakeholders bevorderen, samenwerking faciliteren, informatie uit onderzoek ontsluiten,  navormingen en leermiddelen die in het veld georganiseerd en ontwikkeld worden bekend maken, referentiekaders concretiseren, ICT-coördinatoren ondersteunen, thematische (technische) dossiers en ondersteunende tools bundelen en ontsluiten, projecten en acties in het veld  coördineren, raamovereenkomsten onderhandelen,...

Het Kenniscentrum Digisprong zal verder ook instaan voor het opvolgen van de subsidiëring van diverse organisaties. Het is ook verantwoordelijk voor de vertaling van wetenschappelijke inzichten naar beleidsvoorstellen. 

Het Kenniscentrum wordt gerealiseerd door: 

  • Onderwijs Vlaanderen,
  • De Vlaamse Veerkracht,
  • NextGenerationEU.

Leermiddelen (90)

Bekijk alle

Favorietenmappen (4)