De Blokkendoos vzw

De blokkendoos vzw is een vereniging voor muzische en mondiale vorming.  Sinds 1989 ontwikkelen we didactische materialen voor kleuterschool en lagere school.  We organiseren regelmatig nascholingen voor dezelfde doelgroep.  

Alle kinderen moeten kunnen opgroeien in een muzische belevingswereld.  Door het verminderen van het aantal lesuren in de lerarenopleidingen, voelen veel leerkrachten zich niet bekwaam genoeg om deze lessen gevarieerd te brengen.  Wij willen ons steentje bijdragen door ideeën aan te reiken. 

Met de inkomsten die de blokkendoos verwerft, steunen we sinds 2002 projecten in Senegal.  Het begon allemaal met de aankoop van een 10-tal djembes en het bouwen van een socio-cultureel centrum in Louga. Daarna lag de focus al vlug op Onderwijs, medische zorgen en landbouw,  Via dit laatste project wil onze partner in Senegal gaan voor 100 % onafhankelijkheid.