Wij-Zij Netwerk

Wij-Zij Netwerk

Het Wij-Zij Netwerk is ontstaan vanuit de wil om een hub te creëren rond polarisatie, gedragen door verschillende partnerorganisaties uit diverse sectoren. Het Wij-Zij Netwerk zet daarom in op het verspreiden van kennis, tools - en strategieën om maatschappelijk beter om te gaan met polarisatie, voor professionals, beleidsmakers en burgers.

Leermiddelen (0)

Er werden geen leermiddelen gevonden om weer te geven.