Projectgroep Misleidende Statistieken

Projectgroep Misleidende Statistieken

De projectgroep "Misleidende Statistieken" bestaat uit vijf masterstudenten Wetenschapscommunicatie van de Universiteit Leiden en hun begeleider. Samen hebben zij een lespakket over misleidende statistieken ontwikkeld voor havo en vwo leerlingen.

Omdat we in een informatiemaatschappij leven waarbij we dagelijks een stortvloed aan informatie over ons heen krijgen, is het belangrijk dat we die informatie kritisch kunnen bekijken. Ook bij jongeren is dit erg belangrijk. Vaak richten jongeren al een kritische blik op de bron, maar letten ze nog niet op hoe data gepresenteerd worden. Dit lespakket biedt vier lessen aan die ingaan op misleidende statistiek. Het doel is om leerlingen een kritische houding aan te leren tegenover getallen en grafieken die ze tegenkomen, ongeacht de bron. Dit doel willen we bereiken door leerlingen m.b.v. dit lespakket op verschillende creatieve manieren met misleidende statistieken in aanraking te laten komen. 

Leermiddelen (1)

Downloadbaar lesmateriaal

Misleidende statistiek: Lespakket