Vlaams Instituut voor de Zee

Het Vlaams Instituut voor de Zee is een knooppunt voor marien en kustgebonden onderzoek. Het VLIZ ondersteunt vanuit zijn rol als coördinatie- en informatieplatform een duizendtal zeewetenschappers in Vlaanderen door hun kennis bij beleidsverantwoordelijken, educatoren, het grote publiek en wetenschappers te etaleren.