PlaneetZee (VLIZ)

PlaneetZee (VLIZ)


PlaneetZee wil een hulpmiddel zijn voor leerkrachten om de oceaan in hun lessen te integreren en om jongeren oceaangeletterd te maken. 

We bieden lesmodules aan voor het middelbaar onderwijs. De nieuwste modules zijn steeds op dezelfde manier opgebouwd: enerzijds een achtergronddocument voor de leerkracht en anderzijds werkbundels voor de leerlingen.

PlaneetZee komt voort uit de algemene missie van het Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ) om wetenschappelijke informatie aan te bieden over de zee. Dit ligt in lijn met de internationale Ocean Literacy beweging die streeft naar een samenleving waarin mensen begrijpen hoe de oceaan ons beïnvloedt en hoe wij de oceaan beïnvloeden.

 

Leermiddelen (4)