tZitemzo

  • tZitemzo (vroeger de Kinderrechtswinkel) beantwoordt vragen over kinderrechten en het Belgisch jeugdrecht, zowel van minderjarigen, volwassenen als professionelen.
  • tZitemzo heeft een ruim aanbod aan educatief materiaal rond kinderrechten: materialenkoffers, lesmappen, affiches, folders en brochures, speurtochten, ... .
  • tZitemzo biedt ook vormingen, workshops en studiedagen aan. Telkens gaat het over rechten van kinderen of een aspect van het Belgisch jeugdrecht.