ZENDER

Erfgoedcel Pajottenland Zennevallei wil de bewoners van de regio warm maken voor het rijke culturele erfgoed dat zich in onze regio bevindt. Dit willen we doen in samenwerking met lokale besturen, erfgoedverenigingen en –organisaties en erfgoedenthousiastelingen.

Je kan bij ons terecht voor:

  • Advies rond cultureel erfgoed
  • Ondersteuning voor erfgoedprojecten
  • Vrijwilligerswerk in de erfgoedsector
  • Ontlenen van expo's en educatief materiaal
  • Een netwerk van erfgoedwerkers en -organisaties
  • Al jouw erfgoedvragen en -voorstellen.

Leermiddelen (9)

Bekijk alle