Vlaco vzw

Vlaco helpt om bewuster om te springen met voedsel en natuurlijke grondstoffen zoals grasmaaisel, vaste planten en snoeihout ... Op die manier hopen we de hoeveelheid organisch-biologisch afval in de restafvalzak terug te dringen en bij te dragen aan het behoud van grondstoffen, wat kadert in de circulaire economie.

Het Team Thuiskringlopen stuurt een 50-tal gepassioneerde expert-lesgevers aan om in heel Vlaanderen vrijwillige kringloopkrachten op te leiden om zo burgers aan te moedigen en te begeleiden om hun keuken- en tuinresten in een gesloten kringloop op te waarderen. Ook voor scholen staan publicaties, lespakketten en workshops op maat rond kringlooptuinieren, koken met restjes, composteren ... op het menu. Je ontdekt meer op https://www.vlaco.be/composteren-en-biologische-kringloop-op-school.