Vlajo - Vlaamse Jonge Ondernemingen

Vlajo - Vlaamse Jonge Ondernemingen

Vlajo vertrekt vanuit de overtuiging dat alle jongeren unieke talenten hebben.  De Vlajo pedagogie en talentenscouting streven ernaar om elke jongere kampioen te maken in zijn/haar eigen talenten, als belangrijkste grondstof voor een succesvol functioneren in een professionele, maatschappelijke en persoonlijke omgeving. In samenwerking met het onderwijs, het bedrijfsleven en de ouders worden jongeren op een spontane manier uitgenodigd om hun eigen potentieel te leren ontdekken en de cruciale rol van economie in het dagelijks leven te begrijpen. Het uiteindelijke resultaat zijn zelfbewuste jonge professionals met een rijke portfolio van ondernemende competenties.

Vlajo wil samen met innoverende leerkrachten krachtige leeromgevingen opzetten, die de jongeren de cruciale rol van de economie in het leven doen begrijpen. Vlajo ontwikkelde het 4D pedagogisch plan, wat staat voor Dromen, Doen, Durven en Doorzetten. Elk programma belicht een andere dimensie van ondernemingszin, telkens aangepast aan de leefwereld van de jongeren. De kleuters en de leerlingen van het Basisonderwijs worden aangemoedigd hun dromen te koesteren en ze waar te maken. In het Secundair Onderwijs staat durven centraal en in het Hoger Onderwijs wordt het doorzettingsvermogen van jongeren grondig op de proef gesteld. Naargelang een jongere het 4D plan doorloopt, ontwikkelt hij stap per stap ondernemende attitudes en vaardigheden. Aan het einde van de doorleefde groeilijn, komt de student tot ondernemingszin in de ruimste betekenis van het woord.

Leermiddelen (21)

Bekijk alle