CGG Suïcidepreventiewerking

CGG Suïcidepreventiewerking

Visie van de organisatie

Wij maken werk van suïcidepreventie in Vlaanderen, ook in het onderwijs. Jongeren vormen immers een kwetsbare doelgroep voor het ontwikkelen van zelfmoordgedachten. Gezien jongeren een aanzienlijk deel van hun tijd op school doorbrengen, is het dus niet ondenkbaar dat scholen te maken krijgen met leerlingen die denken aan zelfdoding, een poging ondernemen, sterven aan zelfdoding of iemand verloren hebben aan zelfdoding.

We ondersteunen leerkrachten, onderwijspersoneel, directies en scholen hierin via:

 • Vorming
 • Beleidsondersteuning
 • Advies en consult

Vertaling van deze visie

 • Vorming: Hoe kunnen we zelfmoord begrijpen? Hoe kunnen we zelfmoord verklaren? Welke signalen kunnen we oppikken? Hoe kunnen we het gesprek over zelfmoord aangaan? Wat moeten we dan doen? En hoe kunnen we doorverwijzen? Op deze vragen geven we antwoorden in onze interactieve en leerrijke vormingen.
 • Beleidsondersteuning: wij ondersteunen jouw school om een draaiboek suïcidepreventie op te maken. Dit draaiboek bevat richtlijnen omtrent de coördinatie, communicatie en het handelen in de volgende situaties:

  • Wat doen bij signalen?

  • Wat doen bij een crisis?

  • Wat doen na een suïcidepoging?

  • Wat doen na een suïcide?

 • Advies en consult: Je kan ons vrijblijvend contacteren met al jouw vragen betreffende suïcide(preventie) bij suïcidale personen of in jouw school.

  Mogelijke vragen zijn: Hoe ga ik het gesprek aan met een suïcidale leerling? Naar wie kan ik doorverwijzen? Hoe kunnen wij in onze school werk maken van suïcidepreventie? Hoe gaan we binnen onze school om met de suïcide(poging) van een werknemer?

Kwaliteit

 • Wij zijn een partnerorganisatie van VLESP (Vlaams Expertisecentrum Suïcidepreventie) en dragen de door VLESP ontwikkelde wetenschappelijke richtlijnen suïcidepreventie uit naar verschillende sectoren in Vlaanderen, waaronder het onderwijs.
 • We voorzien vormingen, beleidsondersteuning en advies/consult op maat van jouw school. In onderling overleg zoeken we naar een aangepast aanbod.
 • We scholen onszelf steeds bij en evalueren ons aanbod voortdurend zodat we een kwalitatief aanbod kunnen voorzien.
  • Bij wijze van voorbeeld volgt hier een citaat uit een onderzoek van VLESP naar de evaluatie van onze vormingen: "De vormingen hebben een positief effect op de kennis, attitudes en vaardigheden van de deelnemers. Men weet na het volgen van een vorming beter de mythes van de waarheid te onderscheiden en weten beter welke factoren een risico inhouden of net beschermend werken m.b.t. suïcidaliteit. Bovendien zijn deelnemers meer overtuigd dat ze iemand die zelfmoord wil plegen, kunnen helpen. Daarbovenop voelen deelnemers zich minder machteloos en meer bekwaam en comfortabel in het in contact treden met suïcidale personen en dit zowel op korte als op langere termijn."

Leermiddelen (5)

Bekijk alle