PXL Centrum Digitaal Leren

PXL Centrum Digitaal Leren

Visie van de organisatie

Het Centrum Digitaal Leren is de hotspot van Hogeschool PXL voor alles wat de digitalisering van het onderwijs aangaat. Het expertiscentrum  houdt zich bezig met praktijkgericht onderzoek, (internationale) projecten, adviesverlening en vorming binnen het brede thema van ‘digitaal leren’. Het eerste werkgebied van dit expertisecentrum is Hogeschool PXL zelf, maar het centrum staat ook ten dienste van andere onderwijsniveaus (kleuteronderwijs, lager onderwijs, secundair onderwijs, volwassenenonderwijs).  

Dit expertisecentrum is gehuisvest in PXL-Research en maakt er gebruik van een prachtig ‘living lab’ waarin livestreams, VR-lessen, kennisclips, seminars, etc. ontwikkeld en uitgevoerd worden. In een unieke samenwerking met het expertisecentrum PXL-Smart ICT zien er ook nieuwe educatieve technologieën het levenslicht.  

In het kader van de DigiSprong ontwikkelt het Centrum Digitaal Leren ICT-beleidsplannen op Meso-niveau. Het is een weldoordacht concept waarbij de professionalisering van de individuele leerkracht een onlosmakelijk onderdeel van vormt. In die zin zijn onze initiatieven een directe link tussen het beleid en de klasvloer. We verzorgen voortdurend vormingen voor leerkrachten en dat zowel rond hands-on oplossingen voor bepaalde tools, apps, platformen en websites als didactische onderbouw voor diezelfde tools, apps, platformen en websites. 

Het Centrum Digitaal Leren heeft zo een unieke positie in Vlaanderen. 

Vertaling van deze visie

We bieden handvaten voor de leerkrachten door hands-on support te voorzien. We delen ons online materiaal en bieden ook materiële ondersteuning voor scholen in het secundair onderwijs en de lagere school. Onze mailadressen worden ook steeds meegegeven zodat de eventuele vragen achteraf gecounterd kunnen worden. We zijn een Centrum dat 'dienstverlening' in zijn DNA heeft en dat niet alleen intern. Ieder van onze leerpaden of steunpakketten wordt afgesloten met het uitreiken van een digitaal certificaat. Zo is de succeservaring van de ene leerkracht misschien een katalysator voor het versterken en ontwikkelen van de digitale competenties van een hele vakgroep of misschien wel een heel lerarenteam. 

Kwaliteit

  • Onze ondersteuning wordt standaard gebouwd op minstens twee niveau's: een 'fundamental' pakket voor de absolute beginners en een 'advanced' voor de ietwat gevorderde deelnemer. Op die manier differentiëren we tussen de verschillende beheersingsniveau's. Per beheersingsniveau kunnen de deelnemers na het afleggen van een quiz, een certificaat bemachtigen. Op deze manier kunnen we de professionele groeicurve van iedere individuele deelnemer. 
  • We vertrekken steeds vanuit de pedagogische en didactische geplogenheden die aangereikt door de verschillende modellen, theorieën en methodologieën (ook die uit de digitale didactiek). We vertrekken vanuit een probleemstelling om van daaruit de doelstellingen te omschrijven om de verwachtingen te kaderen en gaan dan met concrete oplossingen aan de slag. 
  • We bevragen regelmatig de deelnemers via een online formulier. De deelnemers kunnen ook steeds hun feedback kwijt door een mail te sturen naar de ontwikkelaars van de leerpaden. 

Leermiddelen (10)

Bekijk alle