Vief vzw

Vief is een sociaal-culturele vereniging van en voor 60-plussers en gepensioneerden.

Via een netwerk van lokale knooppunten kan je als lid deelnemen aan allerhande activiteiten. Gaande van vorming en educatie tot culturele uitstappen, reizen, creatieve ateliers, sport en beweging, ontmoetingsmomenten,... In onze knooppunten ontmoet je andere 60-plussers en gepensioneerden en ontdek je samen het uitgebreid aanbod van activiteiten. 

Naast een professioneel team, steunt de werking van Vief op honderden medewerkers die zich in de aangesloten verenigingen als vrijwilliger inzetten. Ook als vrijwilliger ben je welkom in onze knooppunten. Je krijgt er de kans om je ervaring, kennis en vaardigheden in te zetten binnen het verenigingswerk. Vief helpt en ondersteunt je daarbij door kadervorming aan te bieden, inspraak te organiseren en ontmoetingsdagen in te richten.

Vief is tenslotte ook een belangenbehartiger. Door standpunten te verspreiden en door deelname aan advies- en overlegraden komen wij op voor jouw belangen en die van alle gepensioneerden en ouderen uit onze vereniging.

Leermiddelen (1)

Downloadbaar lesmateriaal

Levenswijs: Lespakket