Pixii

Visie van de organisatie

Pixii / Passiefhuis-Platform is al sinds 2002 de referentie in duurzaam, klimaatrobuust bouwen en wonen. Als neutrale wetenschappelijke instelling en ledenorganisatie nemen we vanuit de passiefbouwprincipes koolstofneutraliteit als uitgangspunt voor de verduurzaming van de gebouwde omgeving.

Vertaling van deze visie

Pixii is als innovator op het gebied van passiefbouwen, met zijn sterke cultuur van ingenieurswetenschappen, een ideale kennispartner voor de bouwwereld en het beleid om de omslag naar een koolstofneutrale gebouwde omgeving te maken.

Om tegen 2050 net zero in de gebouwde omgeving te halen, zijn de passiefbouwprincipes simpelweg noodzakelijk. Alleen dan is het mogelijk de energievraag en gerelateerde CO2-uitstoot voldoende te compenseren tot net zero en zal de capaciteit van hernieuwbare energie voldoende zijn.  

Daarbij kijken we naar de volledige levenscyclus van die gebouwen, van ontwerp tot sloop. Tegelijk kunnen gebouwen ook CO2-opslagplaatsen zijn, wat in combinatie met hun verduurzaming een essentiële rol zal spelen om Vlaanderen CO2-neutraal te maken tegen 2050. 

Kwaliteit

Als specialist in duurzaam, klimaatbestendig bouwen wil Pixii leraren opleiden en cursusmateriaal over circulair en passief bouwen ontwikkelen voor TSO en BSO. Dit materiaal vormt een aanvulling op het standaardlessenpakket. Ze zorgt dat onze toekomstige bouwprofessionals mee zijn met de trends die nu al de bouwwereld transformeren.

Leermiddelen (2)