Moeders voor Vrede

Moeders voor Vrede

Moeders voor Vrede is een organisatie die steun geeft aan vrouwen die slachtoffer zijn van conflict en geweld. Sinds 2002 zijn we actief in Afghanistan met verschillende projecten, specifiek voor vrouwen. Maar ook in België zijn we actief rond het thema. Informeren, lobbyen en advocacy zijn op vlak van vrouwenrechten net zo belangrijk als onze projecten in het buitenland. We willen mensen  een geweten schoppen zodat ze niet blind kunnen blijven voor de vele vrouwonvriendelijke situaties in de wereld. Het gaat hier niet enkel over de erbarmelijke situatie van de vrouw in Afghanistan maar over vrouwenrechten wereldwijd. Rond dit thema hebben acht studenten van de minor Transnational Social Work van Vives Hogeschool Kortrijk zeer intensief gewerkt aan educatieve pakketten voor jongeren tussen 12 en 18 jaar. Ieder pakket bestaat telkens uit drie lesuren vertrekkende vanuit een gekend conflict. Met het oog op inclusiviteit en om een evenwicht te bewaren tussen zware en luchtige topics zijn de ontwerpprincipes steeds dezelfde: er wordt steeds informatie en verschillende vormen van educatieve spellen aangeboden zodat de leerkracht zelf kan kiezen en aanpassen aan zijn/haar groep leerlingen; en er worden ook heel wat tools en methoden voorzien om het leerproces zo vlot mogelijk te laten verlopen zonder daarbij de gemoedstand van de leerlingen uit het oog te verliezen. De leerlingen gaan samen de uitdaging aan hun eigen definities voor vrede en conflict te ontdekken en in groep hun handen in elkaar te slaan. Ze worden aangespoord een open en respectvolle houding aan te nemen rond deze tijdloze topics. Leerkrachten zijn de vredestichters die jongeren leren in vrede samen te leven en hun vooroordelen helpen te overwinnen in deze multiculturele samenleving.

Leermiddelen (3)

Downloadbaar lesmateriaal

Vrouwen in vredesopbouw: Lespakket

Downloadbaar lesmateriaal

Vrouwen in vredesopbouw: Lespakket

Downloadbaar lesmateriaal

Vrouwen in vredesopbouw: Lespakket