Nutrition Information Center (NICE)

Nutrition Information Center (NICE)

Een gezonde voeding voor kinderen en jongeren is extra belangrijk. Hun voeding moet hen de nodige energie leveren voor hun dagelijkse activiteiten maar moet hen ook toelaten goed te groeien en zich optimaal te ontwikkelen. Bovendien is de kans groot dat wie van jongs af aan gezonde eetgewoonten aanleert dit tot op latere leeftijd volhoudt. De resultaten van de laatste Voedselconsumptiepeiling in België en de gezondheidsenquête liegen er echter niet om: de voedingsgewoonten van onze kinderen is, net als deze van volwassenen, verre van optimaal. Nochtans is evenwichtig eten en voldoende bewegen de beste strategie om een gezond lichaamsgewicht te bekomen of te behouden.

De ouders hebben een belangrijke voorbeeldfunctie. Maar ook de school heeft een niet te onderschatten impact op het gezondheidsgedrag van haar leerlingen. Maar een gezonde voeding voor kinderen en jongeren, wat betekent dit? Is brood eten en melk drinken gezond? Welke groente is nu het gezondst? Om leerkrachten te ondersteunen biedt NICE hen wetenschappelijk correcte informatie over voeding en gezondheid. NICE heeft daarenboven specifieke materialen en tools ontwikkeld om op school en in de klas te gebruiken.

De leden van de wetenschappelijke adviesraad van NICE zien erop toe dat de aangeleverde informatie actueel en wetenschappelijk onderbouwd is en aansluit bij de algemene voedingsaanbevelingen voor België. Met het oog op de verspreiding van uniforme adviezen en om versnippering van boodschappen te vermijden, werkt NICE samen met relevante en vooraanstaande partners die eveneens actief zijn binnen het ruime terrein van voeding en gezondheid zoals het Vlaams Instituut voor Gezond Leven, Stichting Vlaamse Schoolsport (SVS), Kind & Gezin, Vlaamse Beroepsvereniging voor Voedingsdeskundigen en Diëtisten (VBVD) en Vlaamse Vereniging voor Kindergeneeskunde (VVK). Daarnaast doet NICE ook beroep op een uitgebreid netwerk van experten.

 

Leermiddelen (13)

Bekijk alle