De Luisterlezer

De Luisterlezer brengt vertelvoorstellingen, workshops en programma's met verhalen of leesbevorderingsprogramma's met kinderboeken, op maat van de basisschool.