Kleur Bekennen

De wereld komt de klas binnen via de leerlingen. Ze horen en zien veel. Sommigen hebben in hun jonge leven al veel meegemaakt. In een klas zitten leerlingen met een heel verschillend wereldbeeld. Ze proberen elk op hun manier vat te krijgen op de wereld rondom hen. Onderwijs heeft de maatschappelijke opdracht om jonge mensen hierin te ondersteunen.
 
Wereldburgerschapseducatie is daarbij een krachtig middel. Ze spreekt jongeren aan om solidair te zijn. Ze laat hen verantwoordelijkheid opnemen, op kleine en grotere schaal. Kleur Bekennen bouwt wereldburgerschapseducatie verder uit, samen met scholen en organisaties. Zo banen we de weg voor een krachtige generatie wereldburgers.