BIS

BIS, was het afstandsonderwijs van de Vlaamse overheid dat in 2007 werd afgebouwd.

Via dit organisatieprofiel stelt de Vlaamse overheid het cursusmateriaal van BIS ter beschikking van de volwasseneneducatie. De overheid gebruikt hiervoor een creative commons-licentie die gratis gebruik mogelijk maakt. Dit cursusmateriaal staat ter beschikking onder de creative commons-licentie ‘Naamsvermelding – NietCommercieel - GelijkDelen 2.0’. Deze licentievorm maakt gratis gebruik in een onderwijscontext (non-profit) mogelijk.

Deze licentie bepaalt de voorwaarden voor het gebruik van auteursrechtelijk beschermde werken. Volgens de licentie mag het lesmateriaal alleen gebruikt worden voor niet-commerciële doeleinden en mits er verwezen wordt naar de Vlaamse overheid. Het materiaal mag door gebruikers vrij worden aangepast indien de nieuwe lesmaterialen die zo ontstaan terug onder dezelfde voorwaarden ter beschikking worden gesteld. De Vlaamse overheid blijft eigenaar van het materiaal.

Belangrijk: bovenstaande samenvatting van de licentie is enkel ter informatie. Ze beperkt op geen enkele wijze de voorwaarden die in de volledige licentietekst beschreven worden. Zie hiervoor http://creativecommons.org. Elk verkeerd gebruik van het cursusmateriaal in en buiten Vlaanderen kan aanleiding geven tot gerechtelijke vervolging.

Er wordt geen begeleiding door mentoren of leerkrachten meer voorzien.

De cursussen via computeractiviteit worden niet meer ontsloten, aangezien de techniek waarop ze gemaakt zijn, niet meer bruikbaar is.

Het syllabusmateriaal wordt via dit organisatieprofiel nog ontsloten.

Cursussen via syllabus

Frans

Frans voor beginners 1 – Richtgraad 1.1
Frans voor beginners 2 – Richtgraad 1.2
Frans voor gevorderden 1 – Richtgraad 2.1
Frans Zakelijke Communicatie – Richtgraad 2.1
Frans voor gevorderden 2 – Richtgraad 2. 2
Frans voor gevorderden intensief
Franse literatuur

Engels

Engels voor beginners 1 – Richtgraad 1.1
Engels voor beginners 2 – Richtgraad 1.2
Engels voor gevorderden 1 – Richtgraad 2.1
Engels Zakelijke Communicatie – Richtgraad 2.1
Engels voor gevorderden 2 – Richtgraad 2. 2
Engels voor gevorderden intensief
Engelse literatuur

Duits

Duits voor beginners 1 – Richtgraad 1.1
Duits voor beginners 2 – Richtgraad 1.2 – 2.1
Duits Zakelijke Communicatie – Richtgraad 2.1

Spaans

Spaans voor beginners 1 – Richtgraad 1.1
Spaans voor beginners 2 – Richtgraad 1.2
Spaans voor gevorderden – Richtgraad 2.1
Spaans voor gevorderden intensief – Richtgraad 2.2

Italiaans

Italiaans voor beginners 1 – Richtgraad 1.1
Italiaans voor beginners 2 – Richtgraad 1.2
Italiaans voor gevorderden – Richtgraad 2.1 – 2.2

Portugees

Portugees voor beginners 1 – Richtgraad 1.1
Portugees voor beginners 2 – Richtgraad 1.2

Nederlands

Spelling
Spraakkunst
Woorden kiezen
Duidelijk en aantrekkelijk schrijven
Soorten teksten

Economie

Inleiding tot de economie
Inleiding tot het dubbel boekhouden
Economie voor gevorderden – internationale economie
Economie voor gevorderden – geld
Economie voor gevorderden – de markt

Menswetenschappen

Celleer, voortplanting en erfelijkheid
Levensprocessen van de mens
België, een onvoltooide geschiedenis
Sociale psychologie

Elektriciteit

Basiselektriciteit
Basiselektronica
Basisvaardigheden en basisschakelingen – veiligheid
Comfortschakelingen
De elektrische huisinstallatie
Domotica en programmeerbare relais

Mechanica

Mechanica theorie I
Mechanica theorie II
Mechanica meettechniek
Mechanica materialenleer
Mechanica vormgeving I
Mechanica vormgeving II

Basiscursus wiskunde

 

Opbouw van de cursussen via syllabus

Deze cursussen bestaan uit:

  • een kennismakingspakket (met een beschrijving van de cursusinhoud en de didactiek),
  • lessen (bestaande uit theorie en oefeningen),
  • taken (evenveel als lessen, met opdrachten allerhande),
  • didactisch materiaal (meestal luisterfragmenten, gelinkt aan de lessen en de taken).

 

WAT DOE JE MET DIT CURSUSMATERIAAL?
Je mag dit materiaal gratis gebruiken in een onderwijscontext.

Gebruik het materiaal ter inspiratie bij je lesvoorbereiding. Of neem stukjes theorie, oefeningen, illustraties of audio over. Je kunt er ook een nieuwe cursus mee samenstellen voor gecombineerd onderwijs. Je kunt de cursussen ook in hun geheel aanbieden.

Hou er rekening mee dat de begeleiding vanuit BIS niet meer verzorgd wordt.

 

Technische eigenschappen van de cursussen via syllabus

Het materiaal werd gebundeld in één zipbestand per hoofdstuk of onderwerp. In die zipbestanden vind je het kennismakingspakket, de lespakketten en de taken, en een map met alle bijbehorende geluidsmateriaal.
De lespakketten en taken zijn opgeslagen in WORD-formaat. Je kunt ze op je computer met een tekstverwerker openen en eventueel bewerken. Het geluidsmateriaal is opgeslagen in MP3-formaat. De nummering van het audiomateriaal volgt de logica van de cursus.

Leermiddelen (46)

Downloadbaar lesmateriaal

Vormgeving 2: Lespakketten en taken

Downloadbaar lesmateriaal

Vormgeving 1: Lespakketten en taken

Downloadbaar lesmateriaal

Mechanica: Theorie deel 2

Downloadbaar lesmateriaal

Mechanica: Theorie deel 1

Bekijk alle