Faculteit Sociale Wetenschappen - KU Leuven

Faculteit Sociale Wetenschappen - KU Leuven

De faculteit sociale wetenschappen wil leerlingen van de derde graad laten kennismaken met verschillende onderzoeksdomeinen binnen de sociale wetenschappen. Aan de hand van artikels en lesmateriaal ontdekken de leerlingen wat sociale wetenschappen inhoudt en wat er wordt onderzocht binnen het domein. 

Leermiddelen (1)