Wereldhuis West-Vlaanderen

Wereldhuis West-Vlaanderen

Het provinciebestuur West-Vlaanderen steunt al heel lang projecten in het Zuiden. Tegelijk ondersteunt het initiatieven voor een groter draagvlak voor ontwikkelingssamenwerking in West-Vlaanderen.

In het Wereldhuis West-Vlaanderen krijgt het provinciale Noord-Zuidbeleid een plek en een gezicht. Het Wereldhuis West-Vlaanderen werkt in en voor één wereld, maar met bijzondere focus op het Zuiden.

Het Wereldhuis West-Vlaanderen is een ontmoetingsplaats voor al wie met mondiale thema’s bezig is. Ben je op zoek naar een locatie voor een vorming of vergadering? Hier vind je letterlijk altijd wel een zaal. Maar ook figuurlijk bevordert en ondersteunt het Wereldhuis de samenwerking tussen tal van spelers. Bijvoorbeeld door expertise te delen, contacten te leggen of activiteiten mee te organiseren.

We hebben een documentatiecentrum met tal van lesmaterialen over wereldburgerschap en NT2.  Je kan het materiaal gratis ontlenen.  Ook aangeboden vormingen voor leerkrachten zijn steeds gratis.   

Leermiddelen (2)