Modem

Visie van de organisatie

Modem is een expertnetwerk in innovatieve assistieve technologie dat maximale participatie beoogt voor iedereen met een beperking in Vlaanderen. 

Modem is het aanspreekpunt in Vlaanderen voor mensen met een beperking en hun omgeving met betrekking tot assistieve technologie

Modem richt zich tot eindgebruikers en hun omgeving, professionelen en beleidsmakers.

Vertaling van deze visie

Ons vormingsaanbod bestaat uit bijscholingen, al dan niet op maat, een vormingspakket en opleidingen aan studenten.

Welke hoog- en laag technologische oplossingen bestaan er? Heeft een hulpmiddel een meerwaarde voor mijn leerling/cliënt/patiënt? Hoe blijf ik op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen? Hoe kiest mijn leerling/cliënt het beste hulpmiddel? Hoe leer ik iemand met een hulpmiddel werken? Hoe leer ik alle eigenschappen van het hulpmiddel kennen? Op deze en vele andere vragen bieden we graag een antwoord

Kwaliteit

Modem levert een erkend kwaliteitslabel af voor informatietransfer, advies en opleiding over innovatieve assistieve technologie.

Modem werkt multidisciplinair.

Modem fungeert onafhankelijk van commerciële belangen​.

Leermiddelen (11)

Bekijk alle