Elektroclub voor leerkrachten

Op Elektroclub voor leerkrachten vinden leraars uit het basisonderwijs en de eerste graad secundair een waaier aan inspirerend lesmateriaal, meer info rond studiekeuze en technische en beroepsopleidingen en kunnen ze hun leerlingen gratis lid maken van Elektroclub, de online community voor alle 10-14-jarigen die gek zijn op techniek.
In de gelijknamige Facebookgroep kunnen leraars lesmateriaal, tips, technieknieuws…. uitwisselen en studiekeuze-info en -methodieken delen. Er wordt ook geregeld gepost over nieuw (les)materiaal, spelletjes, experimentjes, studiekeuze-info…. .
Elektroclub voor leerkrachten is een initiatief van Volta, kruispunt van elektrotechniek.
Volta werkt aan een sterke omkadering van de opleiding tot en het beroep van de elektrotechnicus.
De sociale partners, zijnde de werknemersorganisaties (ACV-CSC METEA, ABVV-Metaal en MWB-FGTB) en de werkgeversorganisaties (Eloya, FEE, Nelectra en Techlink) zijn vragende partij voor meer aandacht voor de instroom in opleiding en beroep. Het is hoog tijd om de instroom in het elektrotechnisch onderwijs te vergroten en de doorstroming van jonge werkzoekenden naar de arbeidsmarkt te verbeteren. Elektricien is vandaag nog altijd een knelpuntberoep.