Vlaamse Wiskunde Olympiade

De jaarlijkse wedstrijd vol pittige en uitdagende wiskundige vragen waar zo'n 25.000 leerlingen uit de tweede en derde graad secundair onderwijs in Vlaanderen aan deelnemen. De wedstrijd bestaat uit twee edities, de Junior Wiskunde Olympiade (tweede graad) en de Vlaamse Wiskunde Olympiade (derde graad), en heeft per editie twee rondes met meerkeuzevragen en een finale met open vragen. De beste deelnemers vertegenwoordigen België (samen met Franstalige wiskundeknobbels) in de Internationale Wiskunde Olympiade.