VAD

VAD is het Vlaams expertisecentrum voor alcohol, illegale drugs, psychoactieve medicatie, gokken en gamen. VAD ontwikkelt ook lesmaterialen voor het lager en secundair onderwijs. Die materialen kan je gratis downloaden of bestellen.

Naast materiaalontwikkeling stimuleert VAD scholen om een Drugbeleid op School te ontwikkelen. Daarmee geven scholen antwoord op volgende vragen: 

  • Hoe bepalen we als school onze houding tegenover middelengebruik?
  • Hoe reageren we wanneer er zich incidenten rond middelengebruik voordoen?
  • Hoe vangen we leerlingen op die problemen hebben met middelengebruik?
  • Wat leren we onze leerlingen over drugs?

Om scholen dit te helpen realiseren, werkt VAD samen met alcohol- en drugpreventiewerkers. Zij komen tot bij jou om samen een Drugbeleid te ontwikkelen op maat van jouw school. Zij bieden ook advies over het thema en geven nascholingen bij jou op school over alcohol, drugs, gamen of gokken. Ze ondersteunen het schoolteam om adequaat met deze thema's om te gaan.