Dyspraxis

We zijn een ouderwerkgroep voor kinderen/jongeren met DCD. We geven info, inleef-avonden of inleef-dagen aan iedereen die dit wenst. 

DCD is een coördinatie ontwikkelingsstoornis die verder gaat dan de coördinatie maar ook het plannen, het handelen, het coördineren en vooral het automatiseren zijn de grootste problemen. Dit in alle facetten van het leven: de dagdagelijkse dingen maar ook de schoolse en werkactiviteiten. DCD blijft, jongeren en volwassenen leren ermee om te gaan door hun sterke en minder sterke kanten te ontdekken.

We hebben een zorgkader ontwikkelt met praktische hulp voor schoolse vaardigheden. Eind 2017 komt de kleuter, lagerschool en middelbare school uit met als bijzonder deel de thuissituatie.

DCD komt zelden alleen voor, vaak is er comorbiditeit met andere leerstoornissen zoals dyslexie, dyscalculie, A(h)dd, dysorthografie.... 

5 tot 10 % van de kinderen hebben DCD, maw 1 kind op 20 in je klas. Het zijn overwegend jongens..

Kinderen met DCD hebben één heel groot doorzettingsvermogen, zijn heel inlevend en extra gevoelig wegens negatieve ervaring, tijdsdruk en daardoor een laag zelfbeeld.

We zijn heel actief op de Facebook pagina en er zijn een aantal besloten pagina's waar ouders terecht kunnen voor info.