De Stap - Leerwinkel Oost-Vlaanderen

De Stap - Leerwinkel Oost-Vlaanderen

De Stap/Word Wijs! is een breed partnerschap van de Gentse CLB's - verenigd in de vzw TOPunt - met financiële steun van Stad Gent, provincie Oost-Vlaanderen, VDAB Oost-Vlaanderen, Syntra Midden-Vlaanderen, OCMW Gent, de Europese Unie en de Vlaamse Overheid.

Info over #LevensLangLeren volwasseneneducatie

Neutrale, net- en niveauoverstijgende informatie, laagdrempelig, gratis en zonder afspraak.
De Krook - Miriam Makebaplein 1, 9000 Gent - 2de verdieping

De Stap maakt je wegwijs in alle mogelijkheden van #LevensLangLeren volwasseneneducatie in Oost-Vlaanderen. Misschien sta je aan het begin van je loopbaan en wil je een opleiding volgen? Wil je een diploma behalen? Wil je je heroriënteren op de arbeidsmarkt? Of ben je op zoek naar persoonlijke ontplooiing? Je kan terecht bij De Stap. De leerloopbaancoaches gaan samen met jou op zoek naar een opleidingstraject op maat. Bij vragen van leerlingen, ouders, studenten, volwassenen en professionelen over basis-, secundair en hoger onderwijs reikt De Stap handige tools aan en verwijst gericht door. 

CLB @ De Krook

De Krook,  Miriam Makebaplein 1, 9000 Gent - 2de verdieping

Voor vragen over gezondheid, opvoeding en onderwijs kunnen ouders en jongeren sinds september 2017 ook terecht in De Krook. De Stap - Leerwinkel Oost-Vlaanderen werkt mee aan het CLB-onthaal,  een netoverschrijdend initiatief van vzw TOPunt Gent.

Word Wijs! 

Tussen 17 en 25 jaar? Toch nog je diploma secundair onderwijs behalen? Informatie en/of coaching nodig?
Klein Raamhof !, 9000 Gent

Word Wijs! biedt ongekwalificeerde jongeren tussen 17 en 25 jaar die wonen, werken of studeren in Gent – gratis en op vrijwillige basis – informatie en coaching bij het kiezen, studeren en behalen van een kwalificatie of een diploma secundair onderwijs met als doel hun kansen op de arbeidsmarkt te verhogen.
In 2017-2018 participeert Word Wijs! aan het ESF-project Werkpalet samen met JES, vzw Jong en Compaan. 

Meer over Word Wijs!

Ondersteuning van professionelen 

Vorming en werkmiddelen over basis-, secundair, hoger onderwijs en volwasseneneducatie, de Stap als lerend netwerk.

De Stap ontwikkelt jaarlijks de brochure De grote stap. Secundair onderwijs in de regio Gent en De wijze stap. #LevensLangLeren Oost-Vlaanderen.
De Stap ondersteunt professionelen via de website, de nieuwsbrief, vormingen en presentaties over basis-, secundair, hoger onderwijs en volwasseneneducatie.

De Stap neemt deel aan initiatieven van partners onderwijs, arbeidsmarkt, welzijn, integratie en inburgering en cultuur: werkoverleg, workshops, beurzen, evenementen, ...

Leermiddelen (3)