Child Focus

Child Focus

Sinds 2000 ontwerpt, ontwikkelt en beheert Child Focus – de Stichting voor Vermiste en Seksueel Uitgebuite Kinderen – preventieprojecten rond veilig en verantwoord internetgebruik in samenwerking met nationale en internationale partners. Child Focus doet er alles aan om het internet tot een verrijkend universum te maken voor alle kinderen. In 2006 erkende de Europese Commissie de Stichting overigens als het Belgisch Centrum voor Veilig Internet. Vanuit dat perspectief willen wij een veilig, ethisch en verantwoord internetgebruik door jongeren kaderen in een sociaal bewuste aanpak. Wij zijn ervan overtuigd dat het van cruciaal belang is om ouders en professionelen – die verantwoordelijk zijn voor de opvoeding van kinderen – te sensibiliseren. Zij begeleiden de kinderen immers dagelijks op hun digitale ontdekkingstocht. Het is belangrijk om ouders, leerkrachten en maatschappelijk werkers te informeren over de voordelen en risico’s van het web, zodat ze een positief gebruik ervan kunnen promoten bij jongeren en hen tegelijk de kennis en middelen kunnen aanreiken om eventuele moeilijkheden aan te pakken. Child Focus geef tvia Klascement een overzicht van al haar didactisch materiaal, om u zo het nodige materiaal aan te reiken om jongeren verstandig te leren omgaan met het internet. Opvoeding, responsabilisering en een kritische geest vormen de hoekstenen van ons preventiewerk. Concreet gaat het om pedagogische dossiers over thema’s zoals sociale netwerken en privacy, websites of ludieke applicaties, affiches over chatten, informatieve spelletjes, brochures over het opzoeken van informatie, educatieve filmpjes… In deze tools wordt het internetgebruik door jongeren algemeen behandeld of vanuit een specifiek thema: chatten, sociale netwerken, privacy, nieuwe ontmoetingen, informatie opzoeken… Alle tools zijn beschikbaar in het Nederlands en het Frans. Dankzij deze inventaris vindt iedereen die het thema «internetgebruik» met jongeren wil bespreken – individueel of in groep – gemakkelijk één of meerdere tools die beantwoorden aan zijn of haar verwachtingen.

Leermiddelen (16)

Bekijk alle