Lexima BE - supported by Sensotec

Lexima BE - supported by Sensotec

Lexima, het merk waaronder Sensotec educatie z’n digitale educatieve programma’s aanbiedt, is een internationaal opererende education technology provider. Met bewezen effectieve software helpt Lexima leerlingen met een ondersteuningsbehoefte op het gebied van lezen en schrijven.

De Lexima kernwaarden zijn deskundigheid, professionaliteit en betrokkenheid. De Lexima oplossingen zijn effectief en beschikbaar voor elke fase in de schoolloopbaan. De aanvullende ondersteunings- en vormingsdiensten zorgen voor een optimale inzet van de software en voor een maximale leeropbrengst.

Sensotec support blijft betrokken als sterke ruggengraat voor de administratie, technische ondersteuning en R&D-ontwikkelingen. Verder naar beneden op deze infopagina vind je alle relevante info over Sensotec, het merk voor de visuele hulpmiddelen.

Sensotec, nu onder de noemer van Lexima, blijft inzetten op samenwerking met waardevolle partners zoals LeesVoor! Vlaanderen, Signpost Academic Software, i-Learn / Imec, Luiserpuntbibliotheek, enz. 

Het digitale aanbod voor beter leren en lezen mikt op 4 pijlers: Leesbevordering, Preventie, Remediëren en Compenseren.

DE PIJLERS & PROGRAMMA’S

Leesbevordering is het stimuleren van leerlingen zodat zij meer leesplezier en leesmotivatie ervaren.  

 • Leesbevorderingsplatform Boekies is s dé aanpak waarmee leesbevordering vanaf de 2de kleuterklas tot en met het 6de leerjaar op unieke wijze wordt geïntegreerd in het onderwijs.
 • Boekies @ i-Learn: Het i-Learn project stelt een open portaal voor digitaal gepersonaliseerd leren ter beschikking aan scholen. Het leesbevorderingsplatform Boekies is één van de aangeboden applicaties.

Preventie richt zich op leerlingen van de 3de kleuterklas tot en met het 2de leerjaar (of met een vergelijkbaar leesniveau) die een risico lopen op leesproblemen. Op deze manier wordt achterstand voorkomen.

 • De leesinterventie Bouw! biedt effectieve ondersteuning bij beginnende geletterdheid. Met meer dan 500 lessen voor het aanleren, inoefenen, herhalen en toepassen van de leerstof. Methodeonafhankelijk.

Bij het remediëren van lees- en spellingproblemen ligt de nadruk op het wegwerken van achterstanden.

 • De educatieve leesgame Lezergame  biedt met het spelelement en de aantrekkelijke lay-out krachtige motivatoren om leerlingen ongemerkt maar erg doelgerichtte laten werken aan beter leren lezen.
 • Digitale oefenmethode BLOON geeft leerlingen de kans om digitaal te oefenen op de juiste schrijfwijze van woorden in verschillende talen.

Leerlingen die dyslexie hebben, of kampen met een ander lees- of spellingprobleem missen vaak heel wat leerkansen. Compenserende software vermindert de belemmeringen die het zwakke lezen en spellen met zich meebrengen.

 • Alinea, eenvoudig, veelzijdig en intuïtief. Zoals het hoort. Met Alinea Suite kan er zowel online als offline gewerkt worden. Alinea is de opvolger en uitbreiding van WoDy en een eigen ontwikkeling van Sensotec R&D.
 • Kurzweil 3000, de meest uitgebreide ondersteuning voor iedereen. Met Kurzweil kan er zowel met een geïnstalleerde als met een online versie gewerkt worden.
 • Gratis Voorleessoftware: Onze compenserende programma’s Alinea en Kurzweil voorzien minstens in de ondersteuning zoals die verwacht wordt vanuit het gratis voorleessoftware project LeesVoor! Vlaanderen: laten voorlezen en invullen van ADIboeken o.a. met behulp van spellingcontrole & woordvoorspelling. Alle leerlingen in het lager en secundair onderwijs (gewoon en buitengewoon) kunnen hier, mits het voorleggen van een attest, beroep op doen.

De Lexima programma’s sluiten aan bij de Vlaamse digitale ambities en bij de leergebieden “Nederlands”, maar ook “ICT-vaardigheden” en “Leren Leren”.  De inzet van deze programma’s vormt geen extra belasting voor de leerkracht, integendeel.  De programma’s stimuleren bij leerlingen het werken op eigen cognitief niveau & het zelfstandig aan de slag gaan. En als leerkracht behoudt je het overzicht via duidelijke rapportages.

ONDERSTEUNING & VORMING

Even belangrijk als de software zijn de aanvullende ondersteunings- en vormingsdiensten die we onder Lexima aanbieden. Software wordt namelijk pas betekenisvol als je deze goed inzet. Een eerste stap is altijd kennis maken met de programma’s. Na aanschaf goed met de programma’s leren werken doe je via één van onze trainingen.

NIEUWE AANPAK

De naamswijziging, van Sensotec naar Lexima, gaat dus gepaard met een nieuwe aanpak en nieuwe ondersteunende materialen.

 • Nieuwe basis- en buitengewoon onderwijsgids
 • Nieuwe secundair onderwijsgids
 • Editie 1 (febr. 2022) – Vlaams Lexima Magazine, 44 pgs vol inzichten: wetenschappers vertellen over hun onderzoeken naar oplossingen en gebruikers laten zien hoe de software uitkomst biedt. 
 • Maandelijkse themagebonden digitale nieuwsbrief met relevante en recente informatie voor de onderwijsprofessional.

Op onze gratis drukwerkpagina vind je naast de gidsen en het Magazine ook de nieuwe ouderflyers terug.

Zit je als onderwijsprofessional met inhoudelijke vragen, aarzel dan niet het Lexima educatie-team te contacteren via consulenten@sensotec.be of 050 40 47 41.

 

SENSOTEC

Effectieve en innovatieve hulpmiddelen aanbieden aan mensen met een specifieke onderwijs- of visuele behoefte, daar is de missie van Sensotec.

Samen met de bedrijven Lexima, Lexima Reinecker Vision en Solutions Radio behoort Sensotec tot een groep die ruim 100 personeelsleden telt die zich dagelijks inzetten voor mensen met lees-, leer- en visuele problemen.

Sensotec is de sterke ruggengraat voor administratie, technische ondersteuning en R&D-ontwikkelingen voor zusterbedrijf en merk Lexima waaronder de educatieve programma’s in België, Nederland maar ook daarbuiten worden aangeboden.

Sensotec is en blijft ook het sterke merk voor de productie en verdeling van visuele hulpmiddelen (hard- en software) in België en daarbuiten. Slechtziende en blinde personen, ongeacht de mate van hun beperking of hun leeftijd, krijgen dankzij deze hulpmiddelen een zelfstandiger en kwalitatiever leven.

Ook leerlingen uit het kleuter-, basis-, secundair-, hoger, gewoon- en buitengewoon onderwijs kunnen op de steun van Sensotec rekenen bij de aanschaf van de voor hen best passende visuele oplossing.

Naast vergrotingsapparatuur op school wat meestal bestaat uit een beeldschermloep, bord- of afstandscamera en /of de eigen ontwikkeling “my Board Buddy smartboardvergroter”, vind je in het ruime aanbod hulpmiddelen ook (loep)lampen die helpen bij het studeren en alle toebehoren voor pc-werk: schermen, klavieren, scanners en software. De software wordt gekozen naargelang de noden: alleen vergroting of een combinatie met spraak (en/of braille).

In de ruim 35 jaar dat Sensotec bestaat, bouwden we intensieve samenwerkingsrelaties op met het middenveld (scholen, revalidatiecentra, enz.), maar ook met andere instanties waaronder de National Federation of the Blind (USA) waarmee we de KNFB Reader app (nu OneStep Reader) ontwikkelden & de Anderslezen-app partners Luisterpuntbib, Kamelego, Licht en Liefde en Transkript.

Sommige van onze R&D ontwikkelingen, zoals de Anderslezen-app worden erg ruim ingezet. Zo maken zowel mensen met visuele problemen als kinderen en jongeren met dyslexie er graag gebruik van om naar hun favoriete ingesproken (Daisy-)boeken of magazines te luisteren. Ook de OneStep Reader app was een baanbrekende ontwikkeling die op vandaag nog steeds snelle, nauwkeurige en efficiënte herkenning en omzetting van tekst in spraak of braille biedt.

Sensotec zorgt er met het Online DaisyTM-platform (bestaande uit Apps en servers) voor dat meer dan 200.000 mensen wereldwijd vlot toegang hebben tot hun audioboeken.  

Zit je als ondersteuner of leerkracht met vragen, aarzel dan niet onze Sensotec consulenten te contacteren via sales@sensotec.be of 050 39 49 49.

 

 

 

Leermiddelen (32)

Bekijk alle

Favorietenmappen (1)