Lexima België

Lexima België

Lexima wil geletterdheid en gecijferdheid bevorderen om optimaal te kunnen functioneren in onze informatiemaatschappij, leerachterstanden te voorkomen en aan te pakken. 
 
Lexima België maakt deel uit van de Allkind-groep, die technologie ontwikkelt en verdeelt om mensen met een beperking zelfstandiger te laten leven. 
 
De  educatieve programma's bieden oplossingen voor leerlingen in verschillende fasen van hun schoolcarrière. Deze programma's pakken lees-, spelling- en rekenproblemen aan door middel van een integrale aanpak gericht op preventie, remediëring, compenseren en leesbevordering. 
 
Je vindt bij ons volgende methode onafhankelijke programma’s: 

 • Preventie van leesproblemen (mogelijk onderdeel van een Koala taalintegratietraject): Bouw!
 • Remediërend lezen: Lezergame
 • Remediërend spellen: BLOON
 • Remediërend rekenen: Rekenheld
 • Compenseren bij lees- en schrijfproblemen: Alinea Suite en Kurzweil Suite, Alinea Online
 • Leesbevordering: Boekies 
   
  Alle programma's, op de installatieversies na, zijn toegankelijk via LeerID, de single sign-on oplossing ontwikkeld door de Vlaamse overheid. 
   
  Je kunt bij ons terecht voor: 
 • Het gratis en begeleid uitproberen van een programma in een pilootproject
 • Gratis inspiratiesessies, hybride (live + online) of online, met interessante gastsprekers
 • Een kwalitatief nascholingsaanbod 
 • De (gratis) invulling van je pedagogische (of scholengroep) dag(en)
 • Expertise op het vlak van leerproblemen, dat o.a. vorm krijgt in een jaarlijks Lexima Magazine 
   
  De leermiddelen van Lexima zijn effectief, worden ondersteund door wetenschappelijk onderzoek en bieden gelijke onderwijskansen voor alle leerlingen. 

Leermiddelen (27)

Bekijk alle

Favorietenmappen (1)